تلفن فروشگاه: 09124954825

آدرس: ملایر. خیابان شهید موسوی. خیابان صائب تبریزی. کوچه سحر. طبقه اول. واحد دوم