روند استرداد وجه

موضوع بازگشت هزینه بعد از مرجوعی کالا از موضوعات مهمی است که برای مشتریان اهمیت دارد. به همین دلیل در صورت انصراف از خرید همکاران انگورگالا با شما تماس حاصل کرده و کارت بانکی به نام خریدار که واریز وجه از طریق آن  انجام شده را از شما دریافت کرده و حداکثر طی 24 ساعت مبلغ به حساب شما برگشت داده میشود.

نکته: در صورتی که کارت به نام خریدار نباشد و خرید توسط همان کارت انجام نشده باشد امکان استرداد وجه به حساب شخص دیگر امکانپذیر نمی باشد.

بازخوردها